Malmö: Utgåva 2022-05

Spelar prisgalor någon roll?

Frågeställningen om prisgalor verkligen har en funktion i musikbranschen är verkligen inte ny, men ändå ställs den varje galasäsong.