30 odödliga rätter

I den kommande boken 30 odödliga rätter avhandlar författarna Daniel Crespi och Mikael Einarsson just denna typ av maträtter.