Stockholm: Utgåva 2022-02

Den vuxna i rummet

Jonathan Johansson har gått från att slänga alla heartbreakstråkar till ett album byggt på stråkar och beats.