Foto: Toste Severin

Ta en reality check på biblioteket

10:22 20 Dec 2019

Den nya utställningen vill visa upp och skapa en förståelse för vardagsrasismen som många ungdomar är föremål för.

Organisationerna Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum öppnar lördag den 21 december en ny utställning på Stadsbiblioteket i Göteborg. Den är baserad på en app med samma namn som utställningen, Reality Check, och handlar om hur det är att vara ung och rasifierad i Sverige idag. Utgångspunkten är verkliga upplevelser från unga, och på biblioteket kan en ta del av deras röster om hur deras vardag ser ut. Inför öppningen frågade vi Naomi Grossman från Teskedsorden om vad det är en kommer att få se och uppleva och hur de arbetat med att ta fram utställningen.

Hur började arbetet med Reality Check?
– 
Rasism, främlingsfientlighet och intolerans utgör ett växande problem i det svenska samhället. Vi ser det överallt. I den politiska debatten, hatbrottsstatistiken, medierna, i det offentliga rummet. De som drabbas hårdast är, som oftast, barn och unga. Vi måste börja lyssna till deras upplevelser och berättelser. Teskedsorden ville hitta ett bra sätt att föra in dessa viktiga diskussioner i skolans värld. Tillsammans med Mångkulturellt Centrum tog vi fram appen Reality Check för att skapa en förståelse om den vardagsrasism många unga idag är föremål för. 

Utställningen som öppnar på Göteborgs Stadsbibliotek har blivit ett tillskott i projektet för att belysa den utsatthet som ungdomar som rasifieras får möta och är precis som appen interaktiv!

De som står bakom utställningen är organisationerna Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum. Vad gör de verksamheterna?
– 
Teskedsorden är en ideell organisation som med kultur och berättelser arbetar med och för barn och unga för att motverka rasism och annan intolerans. Vi arbetar främst gentemot skolan och tror att förändring sker genom utbildning. Mångkulturellt Centrum är en kommunal stiftelse i Botkyrka utanför Stockholm som vill stärka social jämlikhet främst genom bildningsarbete grundat i vetenskap och forskning. 

Hur har ni arbetat med att kurera den här utställningen?
– 
Utställningen har utgått ifrån appen Reality Check såväl som verkliga berättelser av ungdomar från hela Sverige. En viktig del har varit att innehållet ska kännas användbart för unga, till exempel är tipsen på hur en kan använda sitt civilkurage och hur en kan hantera vardagsrasism baserade på ungdomarnas egna förslag.

Vi har velat kurera ett innehåll som ska beröra och samtidigt skapa reflektion hos de som tar del av utställningen. Tillsammans har vi försökt skapa en utställning där ungdomars berättelser blir det centrala. Hur är det att leva som ung muslim, same, afrosvensk, rom, östasiat eller jude i Sverige idag?

Vilkas röster är det en kommer att få höra i Reality Check?
– 
Det är de ungas röster som är i centrum, vi får bland annat höra de judiska ungdomarna Adam, Josefin och Ella berätta om den antisemitism de blir utsatta för samt Wenjie, Leon och Julia som berättar om rasismen mot östasiater. I spelet kan du även höra välbekanta röster som Maxida Märak och Jason Timbuktu Diakité! 

Vad önskar du dig att besökare ska ta med sig från att ha sett utställningen?
– 
Du är en del av lösningen! Vi vill se att nästa gång någon av utställningens besökare ser eller hör något rasistiskt eller kränkande i det offentliga rummet vågar säga till, avbryta och kanske även anmäla incidenten. Oavsett om det är i skolan, på bussen eller arbetsplatsen.

Vi hoppas även att de som unga utsätts för rasism får en ökad förståelse för att inte är ensamma och hur en kan få stöd och hjälp i vänner, skolpersonal och vuxna. 

Om en vill engagera sig efter att ha varit på Reality Check, hur ska en bära sig åt?
– 
Först och främst - ladda ner spelet, det är gratis och finns där appar finns. Om du är ung och går i skolan, tipsa gärna din lärare om utställningen och inled med det ett samtal om hur ni på ett bättre sätt kan arbeta mot rasism och kränkningar på just er skola. Vi på Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum kan komma till skolan för att hjälpa er framåt. 

Stad: 
Kategori: 
0 Kommentera

Tidskriftspriset 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du få Nöjesguidens nyhetsbrev och inbjudningar till våra fester? Anmäl dig här!