Artiklar ur nummer: 2015-08

Vad tjänar du?

Vi luftar det stumma ämnet lön och frågar fem personer vad de tjänar och deras inställning till lön.