Bild för Daniel Hånberg Alonso

Daniel Hånberg Alonso

Filmjournalist, författare och emoji expert.