Verk från utställningen. Mamma Andersson, ”About a girl”, 2005."

Kvinnliga svenska konstnärer hyllas på Artipelag

12:36 14 Feb 2020

På den Internationella kvinnodagen den 8 mars öppnar utställningen Signature Women - 100 år på den svenska konstscenen på Artipelag i Stockholm. Utställningen lyfter fram ett femtiotal svenska kvinnliga konstnärer och innefattar både kända och tidigare marginaliserade namn från svensk konsthistoria. 

Inom svensk konst har alltför få kvinnor lyfts fram under seklen. Om det inte ses som en vedertagen sanning kan argumentet stärkas med Artipelags museichef Bo Nilssons egen upptäckt. Han berättar att han under ett uppdrag från ett norskt konstmuseum blev ombedd att komma med förslag på inköp av svenska konstnärer. Vid närmare betraktelse av svensk konsthistoria påmindes Bo Nilsson om hur flagrant den manliga övervikten varit historiskt sett. Förhållandet av manliga och kvinnliga konstnärer förhöll sig till 95 procent av män och bara fem procent kvinnor. 

Ur den upptäckten föddes en idé om att skapa en utställning som belyser just obalansen mellan män och kvinnor i svensk konsthistoria. 

– Vi är mycket glada att göra denna utställning på Artipelag. Jag tror det är första gången som det görs en större utställning med bara kvinnor i Sverige, och vi hoppas att det inte blir den sista. Just nu görs det många utställningar med kvinnliga konstnärer världen över. Det är många museer och andra konstnärliga institutioner som har börjat samla på kvinnliga konstnärer. Idag hålls det även allt fler utställningar med bara kvinnliga konstnärer. Vårt huvudsyfte är dock inte att bara lyfta fram kvinnor för deras egen eller för sakens skull. Vi vill ha ett kunskapssökande syfte med utställningen som belyser obalansen mellan manliga och kvinnliga konstnärer, säger Bo Nilsson. 

Signature Women är en ansats att belysa den förskjutning som skett under det gångna seklet, då kvinnliga konstnärer gått från att vara förpassade till konstlivets utkanter till att idag vara hyllade och upphöjda i allt större utsträckning. Målet är inte att ge en exakt bild av svensk konsthistoria. Nilsson menar att det snarare väljer att framföra en ödmjuk historieskrivning som bör ses mer som ett diskussionsunderlag för gäster och betraktare snarare än ett definitivt påstående. Därav kommer även flera seminarier att anordnas i samband med utställningen i syfte att utöka besökarnas kunskap i ämnet. 

Det konstnärliga urvalet omfattar allt från måleri och skulptur, textil och konsthantverk, fotografi och film. De utställande konstnärerna presenteras utifrån det decennium de varit som mest aktiva och har valts ut delvis utifrån hur deras verk speglat det rådande samhällsklimatet. 

Välkända namn inom svensk konst som Karin Mamma Andersson, Ann-Sofie Back, Idun Baltzersen, Emma Bernhard, Helene Billgren med flera kommer att ställa ut under Artipelags sommarutställning. Besökarna uppmanas även till att donera böcker och kataloger med kvinnliga konstnärer de tycker borde vara med i utställningen. På så sätt kan besökarna delta och ge sin egen syn på urvalet. Den långsiktiga visionen är att detta bibliotek kommer att växa under utställningen och utgöra ett spännande studiematerial för andra besökare. Tanken är att donationerna kommer att samlas in efter utställningen för att ingå i Stockholms Kvinnohistoriskas uppbyggande av ett större bibliotek. 

Även en katalog som formgivits av Samuel Lind kommer att publiceras i samband med utställningen. Katalogen innehåller texter skrivna av Marika Bogren och Bo Nilsson samt konstnärsbiografier av Jessica Höglund, Kristina Lindemann, Iselin Page och Bo Nilsson. 

Utställningen öppnar på den internationella kvinnodagen den 8 mars, och pågår därefter hela sommaren fram till 27 september.

Stad: 
Kategori: 
0 Kommentera

Tidskriftspriset 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du få Nöjesguidens nyhetsbrev och inbjudningar till våra fester? Anmäl dig här!