Lazy Octopus

Holy Now - Please Call Me Back

Göteborgskvartettens träffsäkerhet gör det tämligen svårt att begripa att bandet är debutanter som saknar erfarenhet av en fullängdare. Please Call Me Back skildrar oklanderligt det där sista steget ut ur ett break up, befrielsen som följer och den våg av känslor som uppstår däremellan. Julia Olanders sorgbundna röst slås samman med hennes beslutsamhet och hennes perfekt opolerade toner dansar fram bland de melodiösa arrangemangen och pirrande slingorna. Bandets excellerande förmåga att skildra det vackra i sorgen är inget mindre än en vital sällsynthet.