Det vildväxande päronträdet

Oscar Westerholm 09:00 3 Jan 2019

Sinan återvänder till sin hemby efter att ha misslyckats med sin lärarutbildning. Han har skrivit en bok han hoppas få publicerad, men hans föräldrars trasiga långsamt sönderfallande tillvaro, som inte minst eldas på av faderns spelberoende, sätter snart stopp för hans litterära planer.

Film är tidens konstform, men det är förvånansvärt få filmer som utnyttjar tidens inverkan på tittaren. Nuri Bilge Ceylan hör till den ganska begränsade skara filmskapare som använder sig av tiden som ett berättarmässigt grepp. Det ganska bistra idégods som ligger till grund för Det vildväxande päronträdet handlar om att tiden flyr undan oss och att livet till stora delar handlar om att utföra ett meningslöst arbete. Stilistiskt går tiden igen i tagningarnas längd. Inte sällan rullar de på i minuter till synes utan att något händer. Stillhet. Tystnad. I stället för att bombardera tittaren med information låter Ceylan kameran dröja kvar vid naturens tröga tempo: ett stilla snöfall, frost, vattendrag. Men denna orörlighet är bedräglig. Under ytan pågår flera parallella berättelser som spinns fram genom återkommande litterära metaforer, historiska allusioner och filosofiska resonemang.

Att titta på Det vildväxande päronträdet är som att dyka ner i en vitt förgrenande litterär text. Inledningsvis kan den ibland faktiskt överlastade längden (drygt 180 minuter) te sig avskräckande, men Ceylan är en tillräckligt skicklig hantverkare för att snart göra oss omedvetna om hur tiden flyr i väg.   

Genre: 
Skådespelare: 
Manus: 
Regi: 

Fler filmrecensioner