Edward Zwick

Love and Other Drugs

Ni har sett Belägringen, Blood Diamond eller Den siste samurajen? Då vet ni att Edward Zwicks arbetsmetod inte i första hand är att skala av, renodla, tala med de riktigt små bokstäverna.

Blood Diamond

Pressvisningar av kommande filmer sker många gånger redan klockan nio på morgonen. Att börja dagen med att bevittna hur milismän i Sierra Leone mycket grafiskt slaktar barn samt lär de överlevande att bli soldater genom att avrätta fångar — ja, vid sådana tillfällen är jag tacksam över att jag sällan äter några rejälare frukostar. Inledningsscenerna i Blood Diamond är helt enkelt något av det mest magstarka jag sett.

Den siste samurajen

Få myter sitter djupare i det amerikanska psyket än den om mötet-med-de-andra (de som inte är kaukasier med utegrill). Med [I]Lawrence av Arabien[/I] och [I]Dansar med vargar[/I] som några tunga checkpoints på vägen ser vi nu en liten renässans. Med väldigt olika resultat. I Ron Howards nya kryptorasistiska western [I]The Missing[/I] (premiär i mars) hamnar en söt flicka hos infantila indianer med

I sanningens namn, läsarrecension

Melodramatisk nationalism. Hedersmedaljer och ära. Men vad kan man vänta sig från ett modernt amerikanskt krigsdrama? Här går det dock till överdrift, när sanningar ska fram och soldater hedras bland amerikanska stridskämpar efter Gulfkriget. Denzel Washington är ett befäl som efter kriget får i uppdrag att reda ut omständigheterna kring en eventuell hedersmedaljutdelning, och kontrollera att den

I sanningens namn

Regissören Edward Zwick (Ärans män och Höstlegender) är ingen vän av det småskaliga berättandet. Hans signum är istället det storslagna, det episka, oftast laddat med patriotism, ära och morske män (hans intriger hyser alltid minst en pluton soldater). Samma sak denna gång. Här har dock Zwick, som tidigare rört sig i bekväm dåtid, förlagt sin exkursion in i mannens/soldatens medvetande till färsk

Belägringen

Efter det kalla krigets slut har USA blivit ensam världspolis, vilket har gjort nationen till den stora måltavlan för missnöjda män med bomber i ryggsäcken. Terrorismen har blivit den stora fienden, en osynlig och paranoidframkallande sådan, vilket har fått den tidigare nedrustande Clinton att nyligen begära motsvarande 800 miljarder kronor att rusta upp försvaret med. Skräcken för hur oskyddad vä

Tidskriftspriset 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012.

Läs mer

 

Nyhetsbrev

Vill du få Nöjesguidens nyhetsbrev och inbjudningar till våra fester? Anmäl dig här!