Jez Butterworth

Black Mass

Johnny Depp jagar Oscarsnominering med ny look, men i övrigt är "Black Mass" en gangsterfilm där det mesta känns igen.

Fair Game

Ända sedan George W. Bush lämnade Vita huset har vi fått ett par filmer varje år som på något sätt handlar om terrorister, men vars bad guys ändå utgörs av Fox News-pundande republikaner. Fair Game är en av dessa filmer.