Professor föreslår lösning på bostadskrisen

11:54 2 Apr 2015


Oavsett strategi är byggandet av fler lägenheter en grundförutsättning.

Det behövs fler åtgärder för att få in ungdomar på bostadsmarknaden, och ett alternativ är subprime-modellen. Ett förslag presenterat av Hans Lind, professor på KTH inom fastighetskonomi.

Bostadsbristen i storstäderna verkar vara en evig följetång. Bara i Stockholm bor 150 000 unga vuxna kvar hos sina föräldrar, trots att de önskar att de kunde starta livet och flytta hemifrån. Ett stort problem är bristen på hyresrätter, men även de höga priserna på bostadsrätter. Något som i realiteten betyder att majoriteten av bostadsköpare bland unga vuxna är människor med föräldrar som har en egen bostadsrätt att belåna.

Under ett ABC-avsnitt i veckan föreslog Hans Lind att staten borde gå in och jämna ut orättvisorna på bostadsmarknaden. Förslaget är att staten går in och ger en garanti till bankerna när människor med en mindre budget söker bostadslån – den så kallade subprime-modellen. Hans menar att räntenivåerna är i dag så pass låga att ägda bostäder är billigare att bo i – om än inte att lägga vantarna på – än hyresrätter, och därför måste vi öppna köpmöjligheten för fler.
– Detta ska i så fall enbart gälla om man köper relativt billiga bostäder. Garantierna ska enligt mig kunna gälla alla, både ungdomar och familjer.

Men är inte kontantinsatsen till ett lägenhetsköp den största anledningen till att unga inte har råd att köpa en bostad?
– Jag kan tänka mig att statens garantier ska sträcka sig upp till nittio procent, men det är klart att ett visst eget kapital ska krävas.

Subprime-modellen har tidigare använts i USA, något som dock fick katastrofala följder. När den ekonomiska krisen slog mot USA hade de som tagit subprime-lån svårt att betala tillbaka sina skulder. Låntagarna var många, arbetsplatser försvann och bankerna hamnade i en djup ekonomisk kris. Men det är inte den typ av hårt låntagande Hans efterlyser, istället vill han åt en svensk modell.
– Lagom är bäst. I USA gick man alldeles för långt, men det innebär inte att man inte ska göra något alls. Norge är ett bättre exempel där en statlig husbank möjliggjort låntagning i flera decennier.

Kan vi i Sverige verkligen jämföra oss med en oljenation?
– De skapade sin husbank och denna politik på femtiotalet. Långt innan de hittade någon olja.

Oavsett val av modell kvarstår faktumet att det grundläggande problemet är att det byggs för lite. Hans anser att kommuner planlägger för lite mark, och att det är för ekonomisk riskfyllt för byggaktör att skapa billigare bostäder. Den cirka ett halvår gamla regeringen måste därför agera.

Läs även: Riksdagspartiernas svar om hur de ska lösa bostadskrisen, kreativa boendeförslag och bostadskrisen i siffror.

Stad: 
Kategori: 
Se alla artiklar om: 

Fler artiklar

Tidskriftspriset 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012.

Läs mer

Nöjesguidens nyhetsbrev


 

Missa inga nyheter! Missa inga fester!
Anmäl dig idag!

Senaste filmrecensioner