Marshmallowexperimentet

Redaktion 16:59 17 Apr 2019

En klassisk och omdebatterad studie i direkt tillfredsställelse och självkontroll.

Det klassiska Marshmallowexperimentet vid Stanfords universitet var ett experiment som utfördes i olika varianter mellan 1968 och 1972 av den amerikanske psykologen Walter Mischel. Experimentet var ett test på självkontroll, och totalt 550 barn i fyra och femårsåldern deltog i studierna.

Testet gick ut på att de deltagande barnen erbjöds två marshmallows om de kunde motstå att direkt äta upp den första. Barnet sattes på en stol med ett bord framför sig, varpå forskaren lade en marshmallow på bordet. Forskaren lämnade därefter rummet med att barnet fick valet att antingen ringa i en klocka för att kalla tillbaka försöksledaren, och då få käka upp godisbiten, eller härda ut tills dess att försöksledaren själv bestämde sig för att komma tillbaka. Vid det senare scenariot belönades alltså barnet med två marshmallows istället för en. Försöksledaren var borta från rummet cirka en kvart, medan den genomsnittliga tiden barnen klarade av att vänta innan de åt upp godisbiten var tre minuter. Samtidigt lyckades nästan en tredjedel av barnen uppbåda tillräckligt med självkontroll för att kunna motstå den direkta tillfredsställelsen och istället avnjuta den dubbla belöningen. 

Forskarna analyserade alltså dels hur länge varje barn kunde motstå impulsen att äta upp den första direkt. De tittade även vidare på om och hur detta sedan korrelerade med barnets framtida framgång. Walter Mischel gjorde en uppföljningsstudie tio år efter det ursprungliga experimentet, och såg där ett samband mellan barnets tålamod i detta och dess framgång i skolan. En ytterligare uppföljning 30 år senare visade att de fyraåringar som inte kunnat behärska sig utan åt den första skumgodisen i större utsträckning hamnat i problem med droger och blivit överviktiga. 

Mischel menar att experimentet i stora drag visar att förmågan att skjuta på belöningar är avgörande för att leva ett framgångsrikt liv. Barn som visar en hög grad av självkontroll får inte bara bättre betyg, kognitiva funktioner och självkänsla utan de blir också bättre på att hantera stress, uppnå målsättningar och hantera motgångar. Samtidigt varnar han för att för mycket självkontroll i längden kan vara minst lika dåligt som för lite, ibland kan det helt enkelt vara korrekt beslut att äta upp sin marshmallow på en gång.

Boken Marshmallowtestet: att bemästra självkontroll släpptes 2014 varpå Mischel bland annat också gästade Skavlan. Experimentet räknas idag som ett av de viktigaste i psykologins historia och har citerats över 400 gånger i såväl facklitteratur som avhandlingar. Samtidigt har även såväl Mischels experiment som slutsatserna han har dragit av detsamma kritiserats på flera plan. Bland annat för att antalet barn som deltog i Marshmallowtestet var relativt litet, men också för att själva experimentet enligt flera kritiker snarare visar ett mått på barns tillit till auktoriteter än deras förmåga till självkontroll. 

Läs även: Den förlorade konsten att tankerunka.

Stad: 
Kategori: 
Publicerad i tidning: 

Texten har även publicerats i Nöjesguiden nr 04, 2019.

Tidskriftspriset 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du få Nöjesguidens nyhetsbrev och inbjudningar till våra fester? Anmäl dig här!