The Magnetic Fields - Quickies

Patrik Forshage 00:00 18 May 2020

Att Stephin Merritt som ingen annan kan spotta ur sig minnesvärda små melodier har han bevisat flera gånger, först med 69 Love Songs och senast med 50 Song Memoir. På den här skivans 28 Quickies saknas stundtals föregångarnas substans, och flera av de mindre än minuten långa fragmenten A Bathroom Quickie och Song of the Ant såväl som epos som The Biggest Tits in History och (I Want to Join A) Biker Gang som klockar in på vardera två minuter är mer än lovligt bagatellartade.

En hel del sjungs av Shirley Simms eller Claudia Gonson, som den obehagligt aktuella pärlan Kraftwerk in A Blackout, och ofta finns låtpar som balanserar varandra. Å ena sidan nyförälskade I’ve Got A Date with Jesus, men å andra sidan också en vänlig You’ve Got A Friend in Belzebub (”he follows you round like a dog”). 

Det finns allvarligare stunder, och några av dem lämnar en bittrare smak i munnen. The Day the Politicians Died är bara dum, för att inte tala om djupt sorgsna och väldigt väldigt explicita I Wish I Were A Prostitute Again, där subjektet drömmer sig tillbaka till tiden innan han ärvde 10 miljoner från sin torsk. 

Precis som alltid är Merritts melodirikedom rent häpnadsväckande, men man hade nästan önskat lite mer eftertanke än bara 28 quickes på 47 minuter. Två tredjedelar av melodierna hade varit värda att fullfölja, och en tredjedel hade varit värda att kasta bort.

Skivbolag: 
Artist: 
0 Kommentera