Mammut

Erik Augustin Palm 14:57 5 Mar 2009

När Moodysson nu kliver ut på den internationella arenan känns det empatiskt samhällskritiska perspektivet igen, men någonstans i detta mastodontprojekt har en del av hans personliga tilltal gått förlorat.När Moodysson nu kliver ut på den internationella arenan känns det empatiskt samhällskritiska perspektivet igen, men någonstans i detta mastodontprojekt har en del av hans personliga tilltal gått förlorat. Här syns varken galghumorn från Tillsammans, ursinnet från Lilja 4-Ever eller avantgardismen från Container. Allt är finslipat och ganska lättillgängligt. Kvar finns dock en molande ångest över människans oförmåga att göra rätt val i en komplex tillvaro, här skildrad utifrån globaliseringens konsekvenser. I ett mycket välspelat (kanske främst av barnen) triangelförlopp mellan New York, Filippinerna och Thailand ser vi hur alla parter – inte bara de förväntade – förlorar, trots de bästa av intentioner. Och det berör, på ett sätt som bara Moodysson kan
Genre: 
Regi: 

Fler filmrecensioner