Ben Whishaw

Bright Star

Bright Star är en film som fungerar på flera plan. Dels som en illustration i sig av sitt eget ämne. Den är skir och lysande som John Keats romantiska poesi, den är i lövverken som beskrivs.