Göteborgsdemokraternas valmanifest

Björn Werner 11:50 18 Dec 2014

”Man hör ju knappt göteborgska på gatorna längre” hörs allt oftare från oroade göteborgare. På bara några decennier har trygga, lugna Göteborg förvandlats till en orolig smältdegel. Högskolan, Way out West och Filmfestivalen har gjort att personer från hela landet nu söker sig till vår vackra stad.

Där resten av politiken är okritiskt positiva och aktivt arbetar för en ökad ”eventifiering” ser vi på utvecklingen med oro. För Göteborgsdemokraterna är det viktigt att Göteborg bevarar sin unika särart. Den goa göteborgsandan riskerar att urholkas om personer utan förståelse för vårt sätt att leva tillåts att leva här på sina egna villkor.

Inför nyvalet 2015 satsar Göteborgsdemokraterna stort. Nedan följer huvudpunkter ur vårat valmanifest:

Medborgskap

Kraven för att bli göteborgare är idag alldeles för lågt satta. I en jämförelse med andra har det visat sig att Göteborg märker ut sig med låga krav för att förvärva medborgarskap.

Grundläggande krav anser vi ska vara att man varit bosatt i Göteborg i minst tio år och att man under denna tid dyngat ner sig minst en gång i veckan på andra lång, känner en som heter Glenn, löst årskort på Liseberg och minst en gång stått och spanat efter kontrollanter längst fram i vagnen.

Liksom många andra städer vill Göteborgsdemokraterna att det ska införas ett obligatoriskt göteborgstest. Genom ett sådant får man möjlighet att visa att man har tillräckliga kunskaper i det göteborgska språket och det göteborgska samhället. Exempel på frågor som nygöteborgaren behöver veta svaren på:

·         Vad är ett rimligt pris för 1 g tjack?

·         Hur många körkar går det på en flaska gobbe?

·         Hur tyken får man vara i bamba?

·         E du go eller?

·         Var Håkan bättre förr?

Med medborgarskapet följer så väl skyldigheter som rättigheter och det är av stor vikt att alla göteborgska medborgare är medvetna om detta.

Bistånd

Den råa, karriärshetsiga stämningen som råder i huvudstaden riskerar att öka flyktingströmmen från Stockholm till Göteborg. Göteborgsdemokraterna ser det som viktigt att bidra till andra städer utveckling och bistå med humanitär hjälp i händelser av dylika katastrofer. Men att fylla vår stad med dryga karriärister är inte rätt väg att gå. Vi vill istället öka stödet på plats, med hjälp av subventioner på ölpriser såväl som kurser i att ”bara vara lite go”.

Modersmål

Vi menar att det viktigaste när man befinner sig i Göteborg är att man lär sig göteborgska. Att lära sig en annan dialekt motverkar assimileringen in i det göteborgska samhället. Vill man lära sig sin modersdialekt får familjen bekosta denna undervisning på egen hand.

Media

Göteborgsdemokraterna anser att etermedia i allt för stor utsträckning präglas av ett för göteborgsandan farligt ”rikstänkande”, dominerat av själlösa stockholmare. Därför är vi för ett avskaffande av obligatorisk TV-licens. Istället vill vi avsätta medel för att mångdubbla Kanal Lokals utbud och kvalitet. 

Fler blogginlägg från Björn Werner