Tom Holland

The Impossible

ar-130119300.jpgmaxw602maxh602alignvtopq80.jpg

The Impossible bygger på den sanna historien om en spansk småbarnsfamilj som hade oturen att anlända till en turistort i Thailand bara dagar innan 2004 års tsunami ödelade stora delar av Sydostasiens kustområden.