William Friedkin

Exorcisten

Fascinationen för Satan och det demoniska har förmodligen inte så mycket att göra med Satan som sådan, utan i stället de specifika former han antar. På film framträder han ju oftast bara genom andra personer - aldrig i sin egen mer traditionella, folkloristiska gestalt (det vill säga, kräftröd med svans, horn och uppspärrade, ångande näsborrar). William Friedkins filmatisering av William Peter B

Rules of Engagement - Spelets regler

Visst går det att uthärda basebollfilmer även om man aldrig förstått reglerna, och visst är det så att alla dessa rättegångsfilmer gjort att de flesta av oss är betydligt bättre insatta i det amerikanska rättssystemet än i det svenska. Men för att kunna uthärda den typ av unken etnocentrisk patriotism som Krigets regler