Här är höjdpunkterna på Stockholms Internationella Poesifestival 2015

11:07 23 Nov 2015

I veckan, mellan 24 till 28 november, är det dags för Stockholms Internationella Poesifestival. Festivalen äger rum för nittonde året i rad och temat är Lyriken i musiken.

Under fyra dagar kommer poeter från länder som Jamaica, Ukraina, USA, Storbritannien och Danmark för att möta musiker, dansare och skådespelare i ett flertal seminarier, framträdanden och samtal på Konstakademien i Stockholm. För att göra det lättare att navigera i poesins lustgård har vi samlat festivalens höjdpunkter. 

Tisdag 24 november: 

19.45: Över­grepp som upp­le­velse. Release av 10TALs nya dub­bel­num­mer Över­grepp. Det blir uppläsningar, musik, konst och sam­tal om sex­u­ella över­grepp som den soci­ala rela­tio­nens blinda fläck och hur lit­te­ra­tu­ren och kons­ten kan syn­lig­göra erfa­ren­he­ten. Medverkar gör bland andra poeten och jour­na­lis­ten Arazo Arif, dra­ma­ti­kern Dimen Abdulla och poe­ten Zara Kjellner.
Plats: Hörsalen.

Onsdag 25 november: 

18.00: Festivalens invig­ning. Bland de med­ver­kande finns dansarna Virpi Pahkinen och Pontus Sundset, författarna Lars Gustafsson, Tao Lin (USA) och Signe Gjessing (Danmark).
Plats: Nikehallen.

21.30: En hyll­ning till Tomas Tranströmer. Sveriges äls­kade poet och den i år bort­gångne Nobelpristagaren upp­märk­sam­mas i unika möten mel­lan lyrik & musik.
Plats: Hörsalen.

Torsdag 26 november: 

19.30: Poetisk kvar­tett – Vi är meta­fo­rer för varandra. Medverkande är poeterna Lana Derkac (Kroatien), Boris A Novak (Slovenien), Jonas Gren och Helena Boberg (Sverige), samt en skara skådespelare som tol­kar Derkac och Novak på svenska i nya över­sätt­ningar.
Plats: Hörsalen.

21.15: Lyriken i musi­ken. Musikframträdanden och sam­tal med artis­terna och lyri­kerna Mattias Alkberg och Skator. 
Plats: Hörsalen.

Fredag 27 november: 

18.00: Ny ame­ri­kansk poesi. Den så kal­lade alt-lit-rörel­sens för­grunds­ge­stal­ter Tao Lin (New York) och Mira Gonzalez (Los Angeles) är upp­märk­sam­made i hela värl­den för sin nyska­pande digi­tala poesi. I höst är de aktu­ella med sin gemen­samma bok Selected Tweets.
Plats: 
Hörsalen.

20.30: AKT UNG! Scen för nya poe­ter. Med den nya klick­po­e­sin skri­ver dagens unga bättre och bättre dik­ter i jakt på likes. Bland de med­ver­kande: Tao Lin, Mira Gonzalez, Anna Axfors och Elis Burrau, samt ytter­li­gare cirka tolv poe­ter i åldrarna 18 till 30. 
Plats: 
Hörsalen.

Lördag 28 november:

19.30: Performance av poe­ten och konst­nä­ren Johannes Heldén. Läsningar av poe­terna Mira Gonzalez och Bob Hansson.
Plats: Hörsalen.

21.00: Läsningar – av Tao Lin, Dorta Jagic (Kroatien) som vann det stora pri­set The European Poet of Freedom Award förra året för sin femi­nis­tiska dikt­sam­ling Soffa på mark­na­den, och Kei Miller (Jamaica) kom­mer till fes­ti­va­len med sin senaste dikt­sam­ling The Cartographer Tries to Map a Way to Zion.
Plats: Hörsalen.

22.15: Fest för poe­sin. DJ: Ulrika Revenäs Strollo (klubb songs&fascination, Velocity girls) + gäst.
Plats: Nikehallen.

Stockholms Internationella Poesifestival äger rum på Konstakademien i Stockholm, 24-28 november. Biljetter finns härLäs även: "Anna Axfors selected tweets"

Stad: 
Kategori: 

Tidskriftspriset 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012.

Läs mer

Senaste filmrecensioner

 

Nyhetsbrev

Vill du få Nöjesguidens nyhetsbrev och inbjudningar till våra fester? Anmäl dig här!