Taylor Kitsch

John Carter

Barnboksgenren kan lite vulgärt delas upp i brittisk och germansk tradition. Germansk tradition är feel bad och handlar om att möta sin ångest, Hans och Greta, bortbytingar, magsäckar som sprängs, oskulder som tas. Brittisk är feel good. Tänk synopsis i valfri bok om den engelska lilla flickan Milly-Molly.