Tahar Rahim

En profet

Malik är en analfabet som åker in i finkan någonstans i Frankrike och en fängelseskildring av rang börjar ta form. Malik blir indragen i korsikanska maffian där han blir rasistiskt behandlad och slutligen upptagen som en i familjen.