Gerd Hegnell m fl

Känd från TV

Precis som [I]Vuxna människor[/I], är Fredrik Lindströms senaste film en självreflekterande och ångestfylld komedi om jakten på kärleken, fylld av den gnagande oro som drabbar lagom välbärgade 35-åringar i Stockholms innerstad. Det är dock något längre mellan gapflabben den här gången. [I]Känd från TV[/I] försöker på samma gång vara folklig och smal. Humorn är till stor del av typiskt svenskt "kä

Rika barn leka bäst

Vid visningen av denna komedi, som samlar delar av landets skådespelarelit, satt stora delar av den inbjudna publiken och skrockade, alternativt skrattade, högljutt. Jag drar mig även till minnes en applåd. Jag led. Men nyckel ligger nog i ordet "inbjudna". Biografen var till stor del fylld av en plus-50-publik som med sannolikt hyser ett eller annat band till regissören Carin Mannheimer. Kvin