Mary Harron

American Psycho

När American Psycho gavs ut på svenska för snart tio år sedan pågick detredan en debatt i svenska massmedia, eftersom boken några månader tidigarehade orsakat ramaskri i USA. Debatten fördes inte bara på kultursidorna utanockså bland kvinnoorganisationer och religiösa rörelser och det diskuteradescensur, konstnärsroll, kvalitet och våldsskildringars påverkan på samhället.Det var i tider när fascin

I Shot Andy Warhol

Att mannen skulle vara kvinnan underlägsen i åtskilligt, ja till och med i allt, kan/bör säkert låta sig diskuteras grundligt. Den anarko-feministiska revolutionären Valerie Solanas, huvudperson i Mary Harrons intressanta film I Shot Andy Warhol gick betydligt längre i sina slutsatser: "The male is a biological accident: the y (male) gene is an incomplete x (female) gene, that is, has an incomplet

Tidskriftspriset 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012.

Läs mer

Senaste filmrecensioner

 

Nyhetsbrev

Vill du få Nöjesguidens nyhetsbrev och inbjudningar till våra fester? Anmäl dig här!