Agnès Varda

Efterskörd

Trots att hon passerat 70-strecket med råge så finns det inget stelt eller stillastående i Agnès Vardas filmspråk. Hennes dokumentär [I]Efterskörd[/I] är lika enkel och rak som vital och lustfylld. [I]Efterskörd[/I] handlar om glanörer, personer som tar till vara det som andra lämnat efter sig. Det kan vara de som plockar fallfrukt. Eller de som samlar grönsaker som mognat efter att skörden är a