Bostadsenkäten: Feministiskt initiativ svarar!

Supervalbloggen 18:08 3 Mar 2014

Till det nya numret av Nöjesguiden skickade yours truly ut en enkät till de olika partierna rörande bostadskrisen. Vi fick snabbt tag i Miljöpartiet, vars svar dök upp i tidningen och snart kommer att återpubliceras här på webben. Men idag är det Feministiskt initiativs Gudrun Schyman och Sissela Nordling Blanco som svarar på frågorna! Vad anser F! om bostadskrisens orsaker? Vad har de för potentiella lösningar? Läs! (Och haffa senaste numret av papperstidningen, då!)

fi_0.jpeg

 

1. Vad tror ert parti att bostadskrisen beror på?

Staten har dragit bort stödet till bostadsbyggandet  och samhällsnyttan. ”Marknaden” klarar inte att uppfylla den grundlagsfästa rättigheten till bostad. Kommunerna har abdikerat från sitt bostadsförsörjningsansvar. Markanvisning med krav på bra och billiga bostäder saknas. Monopolliknande strukturer inom byggsektorn står i vägen för nytänkande inom produktionen.  Regeringens , och tidigare socialdemokraternas, avpolitisering av bostadssektorn har skapat segregation och brist på lägenheter.

2. Hur högt prioriterar ert parti frågan och varför?

Alla människors rätt till en bostad ser vi som en grundläggande rättighet som politiken ska ta ansvar för, inte marknaden. Idag stänger bostadsmarknaden ute stora delar av samhället: kvinnor, ungdomar, utrikesfödda, romer, afrosvenskar. Priser och hyror är anpassade efter mäns plånböcker och trygga anställningar. Det gör att många kvinnor hamnar i beroende i förhållande till män. Många våldsutsatta nekas skyddat boende och kan inte få tag på eget boende vilket leder till att de tvingas leva kvar i destruktiva förhållanden.

Även den etniska diskrimineringen utestänger många från bostadsmarknaden vilket skapar ett segregerat samhälle där vita, välbärgade människor sluter sig samman kring vissa områden, medan andra områden stigmatiseras och lämnas utan viktiga samhällsfunktioner. Detta är en fråga om mänskliga rättigheter, vilket är högsta prioritet för oss.
 

3. Hur anser ni att bostadskrisen bör lösas?

Kommunerna måste ta sitt ansvar genom att ställa mark tillförfogande. Staten måste ta sitt  ansvar genom att stimulera bostadsbyggande, hyresrätter med bra standard till rimliga priser. Allmännyttans roll som prispress måste  återetableras. Bostadsbyggandet ska vara en del av ett samhällsbygge som lägger förskola, skola, äldrevård, vårdcentral, bibliotek, gemensamhetslokaler, mataffärer, caféer, kollektivtrafik, osv. med max 15 minuters avstånd. Åtgärder mot diskriminering ska finnas med i planeringen från början. Tillgängligheten ska garanteras från början.

4. Hur har ert parti arbetat med frågan än så länge?

Feministiskt initiativ är ännu bara representerad i en kommun, Simrishamns kommun, och där har vi  lagt motioner om just bostadsförsörjningsplan och på olika sätt påtalat behovet av  hyreslägenheter. Genom att vi har en ordinarie plats i det kommunala bostadsföretaget har vi kunnat påverka genom att få inskrivet ett aktivt arbete för jämställdhet och mot alla former av diskriminering i bolagsordningen. Diskussionen om hur framtida byggkostnader ska anpassas till en ekonomi som också en ensamstående kvinna med försörjningsansvar har, har vi också tagit upp.

5. Vem anser ni bär det yttersta ansvaret i frågan?

Staten och kommunerna gemensamt. Det är i allra högsta grad en politisk fråga. Rätten till bostad är inskriven i grundlagen och det är en oerhörd försvagning av medborgarrätten när en så viktig fråga ”avpolitiseras”. Att ”avpolitisera” är en medveten politik som ska öppna för marknadslösningar och bostadsområdet är en bra illustration på vilka konsekvenser det kan få.

Fler blogginlägg från Supervalbloggen