Jon Avnet

Tid att älska

"TV-reportrarnas arbete är inte så glamoröst som jag trodde. Jag beundrar dem verkligen". Det är lite osäkert huruvida Michelle Pfeiffer verkligen kan tillskrivas detta lätt insiktslösa citat men pressmaterialet till denna kärlek-på-redaktion-berättelse hävdar att så är fallet. Insiktslöst? Jo, inte minst med tanke på att detta är en film som mycket ihärdigt kämpar för att upprätthålla den slitna