”The negus ruled Ethiopia until the coup of 1974”

Amat Levin 13:22 6 Aug 2013

N-ordet, och vem som får använda det, har som vanligt diskuterats på Twitter idag. Fick mig att tänka på den här klassikern:

Nervositeten i ögonen? Tveksamheten i rösten? Domarens försök till en set-up när han ska förklara ordets innebörd och använda det i ett sammanhang? Den andra domaren som ber ungen att upprepa ordet? HAHA!

Fler blogginlägg från Amat Levin