FAQ: Hen-numret

Redaktion 13:21 4 Dec 2012

Vi på Nöjesguiden får ibland frågor från läsare, studenter, andra medier eller bara nyfikna om ordet hen. Detta eftersom vi gjorde ett helt nummer tidigare i år där vi uteslutande använde oss av ordet. Därför har vi gjort en liten FAQ med vår chefredaktör Margret Atladottir. Det går bra att citera om man anger källan.

Varför gjorde ni ett nummer med ordet hen istället för han/hon?

– Vi hade lagt märke till att ordet debatterades till höger och vänster, och ville visa var vi stod. Istället för att skriva en debattartikel om att vi var för ordet, valde vi att prova på att använda det. För att det skulle kännas experimentellt valde vi att ersätta alla han och hon i samtliga texter i nummer 2 2012. Citat lämnades orörda dock, där återfanns orden han och hon.

Ni använde ju ordet felaktigt, var det meningen?

– Ja. Vi valde att använde hen när egentligen han eller hon borde ha använts, för att göra numret till ett statement. Vi ville experimentera dels som redaktion, hur känns det att använda hen i en text? Och även göra det prövande för läsaren, hur känns det att läsa ordet hen i en text? I vissa fall användes det helt korrekt, alltså när könet på en person var okänt eller inte definerat som varken han eller hon.

Har ni fortsatt att använda hen efter hen-numret?

– Ja. Vi använder det med taktfullhet och känslighet, när det behövs helt enkelt. Och det är upp till varje skribent att ta det beslutet huruvida man vill använda hen eller inte.

Hur ställer ni er i en diskussion om ordet hen?

– Vi är för ordet. Vi tycker att det är användbart och bra.

Vad var bakgrunden till er ståndpunkt?

– Först tyckte vi att det var ett användbart och lekfullt ord. Men vid närmare eftertanke, och särskilt efter lite efterforskning i HBTQ-världen, insåg vi att man i Sverige juridiskt sett bara kan vara en han eller hon. Och att vi anpassar oss efter dessa normer. Vi anser att könsroller och normer bör luckras upp, särskilt eftersom det finns människor som inte identifierar sig som varken han eller hon.

Ser ni något problem med ert ställningstagande?

- Nej.

Hur får jag tag i ett ex av hen-numret?

– Tyvärr tog numret slut och finns inte att få tag i, men går att läsa i sin helhet här. Leta efter nummer 2 2012.

Stad: 
Kategori: