Jacob Koskoff

Macbeth

Greta Thurfjell om en nyfilmad klassiker: "Det borde vara straffbart att göra en bokstavstolkning av Shakespeare."