Systembolaget går med ökad vinst

Alva Persson 16:59 12 Feb 2024

Systembolaget har redovisat en rejäl vinstökning under 2023. Under det fjärde kvartalet av förra året skedde en ökning av omsättningen på Systembolaget i jämförelse med samma period året innan. Vinsten från föregående år hade mer än fördubblats.

Inga väsentliga händelser sägs gå att urskilja som orsak till det hela, men personalen har fått syn på ett förändrat köpbeteende hos kunderna. De kommer in oftare men köper färre och billigare drycker.

Stad: 
Kategori: 
0 Kommentera