Guidelines

 

Nöjesguiden är annonsfinansierad, men det redaktionella innehållet är 100 procent redaktionellt. Vi har upprättat dessa annonsriktlinjer för att tydliggöra hur Nöjesguiden ser på sina annonser och relationen med sina annonsörer. I grova drag kan det sammanfattas med att Nöjesguiden värdesätter sin redaktionella trovärdighet och hoppas att upprättandet av dessa riktlinjer samt faktumet att de är offentliga ska bidra till en transparens som både redaktionen, läsarna och annonsörerna kan ha nytta av. 

Då medieklimatet är i ständig förändring förbehåller vi oss rätten att uppdatera dessa riktlinjer vid behov. 

Generella riktlinjer

1. Nöjesguiden tillåter aldrig att relationen med en annonsör påverkar den redaktionella integriteten.

2. Det ska tydligt framgå vad som är annonsering och inte. Därför tar sig Nöjesguiden friheten att märka upp sidor med ”Detta är en annons” där det finns tveksamheter eller det inte tydligt framgår. 

3. Annonsörer bär ansvar för att deras annonser följer Nöjesguidens uppsatta riktlinjer. Även om annonserna inte nödvändigtvis reflekterar Nöjesguidens redaktionella vision, förbehåller vi oss rätten att refusera annonser som vi anser strider mot våra riktlinjer.

4. Nöjesguiden tar sig friheten att refusera annonser som kan vara skadliga för Nöjesguidens varumärke. 

5. Nöjesguiden bedömer annonser från fall till fall, men annonser vi inte tar in inkluderar: 

– Sexistisk annonsering.

– Rasistisk annonsering.

– Annonsering för illegala produkter eller tjänster.

Riktlinjer för samarbeten och sponsrat innehåll

1. Advertorials och Native Advertising är två annonsformer som är på framfart i mediebranschen. Nöjesguiden markerar tydligt att det rör sig om annonser i dessa fall och har två sätt att presentera denna sorts innehåll.

A) Samarbete: Detta syftar till en text som är skriven på uppdrag av en annonsör. Den är skriven av Nöjesguidens Koncept-avdelning och reflekterar inte nödvändigtvis Nöjesguidens redaktionella position. 

B) Sponsrat: Detta syftar till en text som är presenterad av en sponsor. Den är inte skriven av Nöjesguiden och reflekterar inte nödvändigtvis Nöjesguidens redaktionella position. 

I båda fallen kommer sidorna att ha en urskiljande bakgrundsfärg samt sakna bylines.

2. Målet är att även advertorials och native-annonser har ett läsarvärde för Nöjesguidens målgrupp.

3. Det ska inte förutsättas att Nöjesguiden ska sprida advertorial- eller native-annonser i sina Facebook-, Twitter- eller Instagram-kanaler. I fall där detta förhandlas fram kommer dessa poster att vara uppmärkta som sponsrade.

4. Annonsören får välja om den vill att kommentarsfältet på Nöjesguiden.se ska vara öppet eller ej. I fall där kommentarsfältet är öppet har annonsören ingen rätt att moderera kommentarerna.  

5. Annonsörer kan inte köpa sig in i redan existerande redaktionella format, såsom Nöjesguiden Älskar, 48 Timmar eller Tidens Anda. 

Riktlinjer för avbokningar
1. Avbokningar 30-20 dagar före överenskommen publicering debiteras med 30% av det överenskomna priset.
2. Avbokningar 19-10 dagar före överenskommen publicering debiteras med 50% av det överenskomna priset.
3. Avbokningar 9-0 dagar före överenskommen publicering debiteras med 100% av det överenskomna priset.

Är du intresserad av att annonsera i Nöjesguiden, läs mer här