# Hatet

Gülsen Uz & Zahra Farag

Två av initiativtagarna bakom instagramkontot @MAKTHAVARNA

”Hos oss är vita människors åsikter inte välkomna.”

Vithetsnormer och vita personer har alltid dominerat feministiska och antirasistiska rörelser. Det påverkar vilka verklighetsbilder som blir allmängiltiga. Vi som rasifieras hamnar i skuggan och tas inte på allvar av den vita kroppen.

Vi på Makthavarna är trötta på att personer som inte själva blir utsatta för rasism för vår talan och berättar om oss. Vi vill berätta själva. Därför skapade vi ett sammanhang där vi slipper vita pekpinnar, vita tårar och vita personer som tidigare alltid har satt agendan.

Makthavarna är vårt rum och vår trygga plattform. Här är våra upplevelser och erfarenheter det centrala. @MAKTHAVARNA är vår frizon, där antirasistiska och feministiska rasifierade personer är de som har makten, där de för sin egen talan och kamp. Där vita människors åsikter inte är välkomna.