Företag utan kvinnor i ledningen på AllBrights svarta lista

10:30 4 Mar 2014

På Handels igår delade stiftelsen AllBright ut papper till studenterna med texten "Hej student, vi har listat bolagen du inte vill söka jobb på..." följt av en svart lista över 82 bolag som inte har en enda kvinna i ledningsgruppen. 

Vi kontaktade AllBrights VD Amanda Lundeteg för att få veta mer om tillvägagångssättet och målsättningen.

Vad är förhoppningen med initiativet?

– Förhoppningen är att näringslivets beslutsfattare, vd:ar, ska vakna till liv och börja prioritera frågan om jämställda ledningsgrupper. Företag lägger stora pengar på att positionera sig gentemot den kommande arbetskraften, studenter. Och vi vet att företagen är måna om att rekrytera de bästa talangerna. Därför har vi valt att varna studenterna för de bolag där karriärvägarna är olika beroende på om du är kvinna eller man.

Varför bör frågan prioriteras högre?

– För att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor på ledningsnivå är idag 18,5 procent. Detta trots att kvinnor har varit i majoritet på universitetsutbildningar i flera decennier. Kvinnor har dessutom presterat bättre resultat. Kvinnor vill bli ledare i samma utsträckning som män men når ändå inte chefspositionerna. Fler kvinnor på ledande befattningar gynnar både bolagen och samhället.

Vilken är den största problematiken bakom så dålig kvinnlig representation i bolagsledningar?

– Problemet är att män befordrar män. Det är lättare att välja någon som är lik dig själv än att välja någon som är annorlunda. På AllBright arbetar vi för att det är meriter som ska avgöra vem som får jobbet. Inte faktorer som du inte kan påverka.

Hur anser ni att man ska öka jämställdheten i bolagsledningar?

– Det första är att vd måste bestämma att företaget ska arbeta aktivt med jämställd representation och sätta tidsbestämda mål. Det andra är att professionalisera rekryteringen, dvs. göra ordentliga kravprofiler och inte enbart se till befintliga nätverk. Slutligen måste företagen arbeta normkritiskt för att ta reda på vilka aktiviteter som exkluderar anställda och vilka som inkluderar. Det här kan vara svårt att göra på egen hand så företagen måste vara beredda att ta hjälp. Det handlar om att tillförskansa sig kunskap. Bolagen som arbetar på det här sättet uppnår också resultat.

Hur jobbar AllBright i övrigt med de här frågorna?

– Vi försöker påverka näringslivets beslutsfattare allt vi kan genom att debattera, föreläsa, anordna seminarier och workshops. Tillsammans med samarbetspartners hjälper vi även företag att hitta kvalificerade kvinnor som kan ta ledande positioner både på chefs-, lednings- och styrelsenivå.

Är det framförallt jämställdhet mellan könen som ni engagerar er för, eller även andra aspekter?

– AllBright arbetar för fler kvinnor på ledande positioner och för mer diversifierade grupper. Vi vet att i grupper som är diversifierade så förbereder sig individer bättre. Bolag som satsar på mångfald är bättre än bolag som satsar på enfald. Det borde vara en självklarhet.  

För mer information om projektet Svarta Listan, besök AllBrights hemsida.

Stad: 
Kategori: 

Tidskriftspriset 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012.

Läs mer

Senaste filmrecensioner

Nyhetsbrev

Vill du få Nöjesguidens nyhetsbrev och inbjudningar till våra fester? Anmäl dig här!